CSRD richtlijn

De CSRD-richtlijn: Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

CSRD richtlijn

Als energie-experts bij Energiemissie | Trenton brengen wij bedrijven graag op de hoogte over belangrijke ontwikkelingen in de energiesector. Een van deze ontwikkelingen is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Wat houdt deze richtlijn precies in en hoe is dit van invloed op jouw bedrijf of instelling? 

Wat is de CSRD-richtlijn? 

De CSRD-richtlijn is een belangrijke stap in het streven naar meer duurzaamheid en transparantie binnen bedrijven. De CSRD-richtlijn heeft een centrale plek in de Green Deal met als doel om te zorgen voor meer transparantie over en verbeterde kwaliteit van duurzaamheidsgegevens. Kort gezegd; het verplicht bedrijven om te rapporteren over de impact van de organisatie op mens en milieu. Denk hierbij aan zaken zoals: 

 • CO2-uitstoot 
 • Sociaal kapitaal 
 • Biodiversiteit  
 • Mensenrechtenschendingen in de keten 

Deze maatregel is een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal. Dit initiatief van de EU wil duurzaamheid bevorderen en klimaatverandering aanpakken. Door bedrijven te verplichten om open te zijn over hun duurzaamheidsinspanningen, kunnen beleggers, consumenten en andere belanghebbenden beter beoordelen hoe duurzaam een bedrijf is. Zo wordt het makkelijker om bedrijven met elkaar te vergelijken op dit gebied. 

Wat zijn de vereisten van de CSRD? 

De CSRD stelt diverse vereisten aan bedrijven, waaronder: 
 • Rapporteren over zowel financiële als niet-financiële aspecten van duurzaamheid. 
 • Het opstellen van lange termijndoelstellingen en het meten van de voortgang hiervan. 
 • Externe accountantscontrole om de betrouwbaarheid van de rapportages te waarborgen. 

Wat betekent dit voor jouw bedrijf? 

Voor veel bedrijven betekent de CSRD een verandering in de manier waarop ze hun bedrijfsprestaties rapporteren. Het is niet alleen een kwestie van het bijhouden van financiële cijfers, maar ook van het in kaart brengen van de impact van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het nodig is om nieuwe processen en systemen te implementeren om zo aan de rapportageverplichtingen te voldoen. 

Goede voorbereiding op de CSRD-maatregel voor bedrijven 

Vanuit onze ervaring raden we organisaties aan om nu al te beginnen met de voorbereidingen op de CSRD-richtlijn. Dit kan betekenen dat je:  

 • Start met het identificeren van relevante duurzaamheidsinformatie binnen de organisatie. 
 • Een multidisciplinair team samenstelt en hen laat inventariseren welke informatie er beschikbaar is of nog mist 
 • Ook start met het verbeteren van je gegevensbeheerprocessen en het integreren van duurzaamheid in de strategische planning. 

CSRD tijdlijn – De belangrijkste deadlines in één overzicht 

De grootste veranderingen in de komende jaren zijn samen te vatten in 3 fases:

 • Fase 1 – Start per 2024. De rapportageplicht voor grote bedrijven. Grote ondernemingen (met meer dan 500 werknemers) moeten beginnen met het verzamelen van gegevens en voorbereidingen treffen om de eerste CSRD duurzaamheidsrapportages op te leveren in 2025.
 • Fase 2 – Start per 2025. Middelgrote bedrijven en alle beursgenoteerde bedrijven (behalve micro-ondernemingen) zijn verplicht om duurzaamheidsrapportages op te stellen volgens de CSRD, te publiceren in 2026.
 • Fase 3 – Start per 2026. Kleine en niet-beursgenoteerde bedrijven worden verplicht om duurzaamheidsrapportages op te stellen. Hiervoor zijn de eisen minder streng dan voor grotere bedrijven. De publicatie van deze rapportages volgt in 2027.
In de onderstaande afbeelding hebben we deze fases visueel weergegeven. Klik op de onderstaande afbeelding om deze te vergroten.

Waarom het nodig is om aan de CSRD-richtlijn te voldoen?

Gelukkig zijn deze stappen naar duurzaamheid niet alleen een verplichting, maar ook een kans. Of je nu CSRD-plichtig bent of niet, zorg dat je de voordelen benut. Denk aan meer transparantie en verantwoording, een sterkere concurrentiepositie door duurzame productie en het aantrekken van personeel door goed werkgeverschap. 

Mochten bedrijven toch niet voldoen aan de CSRD verplichting dan kan dit nadelige gevolgen hebben, variërend van boetes en juridische sancties tot reputatieschade en verlies van investeerders. Natuurlijk wil iedere ondernemer dit het liefst voorkomen. Uiteindelijk is de CSRD een wet die steeds meer organisaties dienen te volgen. Overtreding van de voorschriften kan boetes opleveren, afhankelijk van de specifieke wetten van elk EU-lidstaat. Volgens de Europese Commissie moeten deze boetes evenredig, afschrikwekkend en effectief zijn. 

Wij helpen bedrijven met het nemen van de juiste stappen in de energietransitie

De CSRD-richtlijn is een belangrijke stap in de richting van meer duurzaamheid en transparantie binnen bedrijven. Het is essentieel voor bedrijven om zich nu al voor te bereiden op deze nieuwe rapportageverplichtingen die de komende jaren voor steeds meer organisaties zal gelden., Hiermee zorg je ervoor dat jouw organisatie tijdig kan voldoen aan de eisen en ook een bijdrage kan leveren aan een duurzamere toekomst. 

Bij Energiemissie | Trenton zijn we vastbesloten om onze klanten te ondersteunen bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Ga aan de slag en boek een vrijblijvende kennismaking in met een van onze specialisten. Wij geven je graag meer informatie over hoe wij ondernemers helpen bij het navigeren door de CSRD-richtlijn.

Related Post