Energiemonitoring in de detailhandel

Energiemonitoring in de detailhandel - Met oog voor detail

Energiemonitoring in de detailhandel

Of jij nu technisch verantwoordelijk bent voor een keten met vele locaties, locaties van franchises of voor een lokaal winkelcentrum; klantenbinding en duurzame ontwikkelingen behoren ongetwijfeld tot jouw takenpakket. Met de hoge energielasten, stijgende huur- en personeelskosten is het kostenplaatje voor organisaties in de retail en detailhandel er niet makkelijker op geworden. Gelukkig kan Energiemissie helpen! Iedereen is bekend met het gezegde ‘massa is kassa’. Die regel geldt zowel voor de kosten als voor de opbrengsten. Ben jij benieuwd naar de voordelen van energiemonitoring voor retail? Lees dan vooral verder. 

Waarom is energiemonitoring belangrijk voor retailorganisaties?

Juist voor ondernemers in de retail en detailhandel kan goede monitoring van energie en energiebeheer van wezenlijk belang zijn. Retail ondernemers beheren vaak meerdere objecten met gelijksoortige activiteiten, processen, installaties, openingstijden en hierdoor dus ook opbrengsten en kosten. Denk aan panden of objecten zoals sportscholen, tankstations, supermarkten, bouwmarkten, winkels. Oftewel, bedrijven met meerdere vestigingen. In deze gevallen is energiemanagement belangrijk om verschillende redenen: 

 • Financiële besparingen
  Energiemanagement helpt retailorganisaties om hun energiekosten te verlagen, wat direct leidt tot een vermindering van de operationele kosten.
 • Duurzaamheid
  Energiemanagement helpt retailorganisaties ook om hun milieubelasting te verminderen, dit draagt bij aan een duurzamere bedrijfsvoering.
 • Reputatie / imago
  Consumenten zijn steeds milieubewuster en kiezen daarom vaak voor bedrijven die duurzame praktijken toepassen. Energiemanagement kan dus bijdragen om de reputatie van de organisatie te versterken.
 • Compliance
  Energiemanagement helpt retailorganisaties ook om te voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot energiebesparingsmaatregelen.

Screenshot energiemissie energiebeheer
 
 

De dynamiek van detailhandel vraagt om een passende aanpak

 

Bij Energiemissie weten wij als geen ander dat het beheer van objecten in de detailhandel een pittige klus kan zijn. Uit ervaring merken wij dat de focus van het personeel meestal niet ligt op energiegebruik. En dat is toch jammer want er zijn zoveel voordelen te behalen van een gedegen oplossing voor energiemonitoring:

Benchmarks

Als alle energieverbruiken van de locaties inzichtelijk zijn, dan kunnen er onderlinge vergelijkingen worden gemaakt. Zijn ook de vierkante meters van de locaties bekend, dan kunnen zeer nuttige benchmarks gemaakt worden, waarbij excessen direct opvallen. Hierdoor kan de ondernemer gericht actie ondernemen om de energie-efficiëntie van de locaties te verbeteren.

Dag- nachtratio’s

Buiten de openingsuren wil je dat het energieverbruik minimaal is, maar wat is de meest optimale basislast en waar vindt verspilling plaats? Met een energiemonitor is deze basislast eenvoudig te bepalen, waarna je ook een optimale dag nachtratio kan bepalen voor jouw winkels; de verhouding van het energieverbruik binnen en buiten openingstijden. Hierna kan je eenvoudig de locaties signaleren die hierbuiten vallen en onderzoeken op energieverspilling.

Wetgeving

Een energiemonitor is één van de verplichtingen vanuit de erkende maatregelenlijst, de ondernemer voldoet hiermee aan de wetgeving.

Gedetailleerd inzicht

Per object is gedetailleerd inzicht mogelijk. Wat zijn nog mogelijkheden? Als de locatie voor publiek om 10:00 uur opengaat, gaat dan de verlichting en de klimaatinstallatie dan pas om 09:45 uur aan of veel eerder? Waar ligt potentie voor verdere besparingen?

Geautomatiseerde rapportages

Maandelijks automatisch gedefinieerde rapportages ontvangen. Zo ontvangt de filiaalmanager het vestigingsrapport, de regiomanager het regiorapport met top 5 stijgers en top 5 dalers, etc. Zo word je proactief geïnformeerd, hiermee ben je in staat gericht aandacht te geven.

energiemonitor winkels

Ook starten met energiemonitoring voor jouw winkel(s)

Om energiebeheer en energiemanagement succesvol te implementeren voor ketens en retailorganisaties, moeten een aantal stappen worden ondernomen. Het kan zijn dat je als ondernemer al bent gestart maar vastloopt of dat je wensen hebt om hiermee van start te gaan. In beide situaties kunnen wij jou helpen. Zodra je wilt starten met succesvolle implementatie van energiemonitoring voor jouw winkel(s) dan adviseren wij jou rekening te houden met de volgende stappen:

Stel een energiebeleid op

Stel heldere doelen en richtlijnen op voor het beheer en gebruik van energie in de organisatie.

Bepaal de huidige energieprestaties

Maak een inventarisatie van het huidige energieverbruik en identificeer de grootste (generieke) energieverslinders en onjuiste temperatuur- en tijdsinstellingen (openingstijden).

Overleg met medewerkers

Zorg dat alle medewerkers op de hoogte zijn en betrokken worden in het en energiebeleid en de stappen die worden ondernomen.

Bewaak en analyseer de prestaties

Houd de energieprestaties in de gaten en analyseer de resultaten regelmatig om te zien of het energiebeleid effectief is en of verbeteringen mogelijk zijn.

Waar nodig bijsturen

Pas het energiebeleid en de besparingsmaatregelen aan waar nodig (PDCA) en blijf bezig met het verbeteren van de energieprestaties.

Retail en ketens, welke ervaring heeft Energiemissie hiermee?

Energiemissie is een autoriteit op het gebied van energiemonitoring, energiebeheer en energiemanagement van multi-sites; organisaties met vele energie-aansluitingen. Hierbij behoren dus ook retail en ketens en dit doen wij voor nationale en internationale organisaties. Hierbij kan je denken aan winkels, tankstations, sportscholen, bouwmarkten, etc. naast gemeenten, waterschappen, vastgoedbedrijven, MKB en industrie. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Energiemissie voor jouw situatie? Neem dan contact op met onze experts.

Related Post