Energieverbruik tijdens werktijden versus energieverbruik buiten werktijden

Energieverbruik tijdens werktijden (binnen bedrijfstijd) versus energieverbruik buiten bedrijfstijd (gesloten) en de ratio hiervan: DNR (dagnachtratio)

Als je kijkt naar objecten waar openingstijden van toepassing zijn, dan is het energieverbruik tijdens de werktijden per tijdseenheid normaliter hoger dan tijdens de uren dat er niet in het object gewerkt wordt (sluitingstijden). Het energieverbruik tijdens openingstijden is bijvoorbeeld nodig voor de klimaatinstallaties (verwarmen, koelen, ventileren, etc.), verlichting, computers, bedrijfsprocessen, etc. 

 

Buiten de bedrijfstijden zijn er altijd wel installaties die aan blijven staan of stand-by staan. Te denken valt aan alarm- en brandmeldinstallaties, serverruimten, noodverlichting, koelkasten, etc. De wens is natuurlijk dat het energieverbruik buiten bedrijfstijd zo minimaal mogelijk is en dus net zoals tijdens openingstijden alleen functioneel. Omdat het verbruik plaatsvindt buiten het gezichtsveld van aanwezigen bestaat de mogelijkheid dat hier verspild wordt. Dit verbruik vindt waarschijnlijk ook tijdens openingstijden plaats. Omdat dit 24/7 plaatsvindt wordt het ook wel de basislast genoemd. Anderen noemen dit ook wel het laagverbruik. In deze nieuwe functie gaat het niet alleen om de basislast, maar is deze daar wel een onderdeel van.   

Om een indruk te krijgen wat het nachtverbruik nu werkelijk is en wat de optimale waarde hiervan kan zijn (ook in deze periode kunnen fluctuaties zitten) en ons te beschermen tegen een toename of overschrijding van een bepaald niveau, wil je deze kunnen benaderen of berekenen. Zonder een nachtverbruik / basislast inhoudelijk op elementen te beoordelen kan namelijk niet zomaar gezegd worden of deze hoog, goed of laag is. 

 

Goed of fout?

Deze functionaliteit in onze applicatie is nieuw en stelt jou in staat het nachtverbruik te laten zien in een verhoudingswaarde ten opzichte van het dagverbruik. Het getal / percentage waarin wij de verhouding aangeven zal niets zeggen over goed of fout, zonder dat het gehele achterliggende proces en verhouding open / dicht in beeld is. Het is aan jou daar zelf een referentiewaardering aan te koppelen. Wil jij na het invoeren van referentiewaarden (grenswaarden) een notificatie ontvangen bij een overschrijding? Er is hier een optie voor, als de overschrijding plaatsvindt dan krijg je een melding. 

Laadpalen en zonnepanelen corrigeren in gebouwconsumptie

Zijn er laadpalen en zonnepanelen aanwezig en wil jij je echt focussen op het gebouwverbruik dan kan dat met de sommatiemeter in de applicatie. Hiermee maak je een virtuele meter aan waarmee je verbruiken kan optellen en aftrekken. Je neemt dan eenvoudig gezegd levering minus teruglevering plus opwek (productie) minus verbruik laadpalen. Je kunt nu de functie dagnachtratio gebruiken op deze virtuele meter. 

Hoe scoort het nachtverbruik van jouw gebouwen volgens de ratio?

Wil jij deze nieuwe functionaliteit inzetten en notificaties ontvangen bij overschrijdingen? Stel de vraag via de applicatie of stuur een mail naar support@energiemissie.nl  

Related Post