Erkende_Maatregelen_Lijst_EML

Erkende Maatregelen Lijst Energiebesparing - welke stappen kun je nemen?

Erkende_Maatregelen_Lijst_EML

Er komen steeds strengere regels op het gebied van energiebesparing. Het doel is om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Dit heeft directe gevolgen voor bedrijven en instellingen. Een van deze regels is de energiebesparingsplicht en de daaruit volgende informatieplicht. Om bedrijven en instellingen te helpen met het voldoen aan de energiebesparings- en informatieplicht is de Erkende Maatregelenlijst, oftewel de EML, voor energiebesparing opgesteld.

Op de lijst met erkende maatregelen staan verschillende energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Bedrijven met een hoog energiegebruik zijn verplicht alle maatregelen te nemen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.

Het verminderen van het energieverbruik heeft niet alleen financiële voordelen, maar draagt ook bij aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar voor wie is deze lijst bedoeld, welke stappen kun je nemen en waarom is deze relevant? In deze blog gaan we dieper in op de wereld van de energiebesparingsplicht en onderzoeken we waarom de Erkende Maatregelenlijst een belangrijk instrument is voor organisaties. In een volgende blog vertellen wij meer over de hieruit voortvloeiende Informatieplicht.

Wat is de Erkende Maatregelenlijst

De EML komt voort uit de energiebesparingsplicht. Bedrijven en instellingen met locaties die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m³ aardgas (equivalenten) per jaar verbruiken hebben een energiebesparingsplicht. Maar hoe bepaal je welke maatregelen genomen moeten worden? Een hulpmiddel is de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing, afgekort EML.

 

 

Erkende_Maatregelenlijst_Voor_wie_geldt_deze

De EML is een lijst van energiebesparende maatregelen die bedrijven en instellingen in Nederland kunnen nemen om hun energie-efficiëntie te verbeteren. Deze lijst is samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met verschillende brancheorganisaties en bevat specifieke maatregelen die organisaties kunnen implementeren om energie te besparen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Het biedt een overzicht van concrete stappen die genomen kunnen worden om energie te besparen en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Dus bedoeld om het voor bedrijven en instellingen makkelijker te maken om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. Is dit nieuw? Ja en nee. De wet milieubeheer kent al sinds 1993 een energiebesparingsplicht. Sinds 2019 zijn bedrijven en instelling verplicht eens in de 4 jaar hierover het bevoegd gezag te informeren.

Doel Erkende Maatregelenlijst

Het doel van de Erkende Maatregelenlijst is om organisaties te helpen voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot energiebesparing. In Nederland zijn veel organisaties en instellingen die zich moeten houden aan de energiebesparingsplicht. Hierbij kunnen ze de maatregelen uit de EML implementeren als onderdeel van hun energiebeheerstrategie. Het niet naleven van de Energiebesparingsplicht kan leiden tot boetes en andere juridische consequenties.

De Erkende Maatregelenlijst bevat een breed scala aan maatregelen en zijn alleen verplicht bij een terugverdientijd korter dan 5 jaar. De terugverdientijd is bepaald met een vastgestelde rekenmethode en is gekoppeld aan een uitgangssituatie. Bij de maatregelen kun je denken aan eenvoudige aanpassingen aan verlichtingssystemen tot complexere HVAC-optimalisaties en isolatieverbeteringen. Organisaties kunnen de lijst raadplegen om te bepalen welke maatregelen het meest geschikt zijn voor hun specifieke situatie en activiteiten.

Voordelen Erkende Maatregelenlijst

Het implementeren van de EML-maatregelen biedt verschillende voordelen:

  1. Minder onderzoekskosten naar maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter
  2. Kostenbesparing op energierekeningen
  3. Vermindering van de ecologische voetafdruk
  4. Andere financiële voordelen zoals subsidies of fiscale tegemoetkomingen

Stappenplan – hoe te beginnen

Hoe te beginnen? Het is handig om te weten wat het huidige energieverbruik is. Zo kun je meten of je ook echt gaat besparen.

Identificatie van energiestromen

Begin met het identificeren van alle energiestromen binnen je organisatie. Dit omvat elektriciteit en aardgas (equivalenten). Het energiegebruik is inclusief de zelf opgewekte en ingekochte (hernieuwbare) energie. (Zelf opgewekte) energie die niet zelf gebruikt maar terug geleverd wordt, telt niet mee. Een grondige analyse is essentieel om te begrijpen waar de grootste besparingsmogelijkheden liggen.

Stap 2 – Prioritering van maatregelen

Na identificatie is het tijd om de maatregelen te prioriteren op basis van hun potentieel voor energiebesparing en return on investment. Je bent verplicht alle maagregelen uit te voeren. De Erkende Maatregelenlijst kun je vinden op de website van de RVO.

Stap 3 – Stel een EML-plan op

Ontwikkel een plan om de maatregelen uit de EML te implementeren. Dit omvat een tijdlijn, budgettering en verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de maatregelen.

 Stap 4 – Implementatie en monitoring

Implementeer de maatregelen en stel een monitoringssysteem in om het energieverbruik op de voet te volgen. Voor een blijvend succes is regelmatige evaluatie en aanpassing nodig.

Energiemissie levert organisaties de tools om het energieverbruik te monitoren. Met een energiemonitor kun je verbruiksdata verzamelen van alle soorten energiemeters en deze overzichtelijk en visueel presenteren in een gebruikersomgeving zodat het energieverbruik gevolgd, geanalyseerd en geoptimaliseerd kan worden.

Stap 5 –Wettelijke verplichtingen

Zorg ervoor dat je voldoet aan de wettelijke rapportageverplichtingen met betrekking tot energiebesparing en de EML. Dit kan variëren afhankelijk van je bedrijfstak en locatie. De informatieplicht is daar een van. Voor wie geldt deze plicht, welke stappen kun je nemen om hieraan te voldoen en wanneer moet je dit indienen? Lees het in onze volgende blog: informatieplicht – alles wat je moet weten.

Stap 6 – Doelmatig Beheer en Onderhoud

Erkende maatregelen moeten goed worden beheerd en onderhouden voor een goede werking van de maatregelen. Dit heet Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO). Hierdoor verdient de investering zich daadwerkelijk terug.

Je kunt denken aan het regelmatig controleren en onderhouden van de verwarmings- en koelsystemen en het monitoren van je energiestromen.

Toezichthouders betrekken de mate van DBO bij het beoordelen van de erkende maatregelen. Hier kan een Energieregistratie- en Bewakingssysteem (EBS) helpen. Met onze software heb je een EBS-systeem als onderdeel van ons energie managementsysteem (EMS). Hiermee kan je eenvoudig het energieverbruik meten in jouw gebouwen, zoals de klimaatinstallatie en deze inzichtelijk maken en waar nodig bijsturen. Met een EBS-systeem kan worden aangetoond met rapportages dat de installaties niet verspillend zijn ingesteld. Een EBS is een verplichte maatregel die door de RVO is vastgesteld.

Het correct implementeren van de Erkende Maatregelenlijst helpt niet alleen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, het helpt ook om kosten te besparen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Energiebeheer en energiemanagement

In de wereld van vandaag is goed omgaan met energie steeds belangrijker geworden. Wij staan klaar om organisaties te helpen begrijpen hoeveel energie ze gebruiken en hoe ze hierop kunnen besparen. We doen dit al ruim 15 jaar en werken zowel met overheden als met bedrijven samen.

Onze ambitie is duidelijk: we willen onze klanten helpen om grote stappen te zetten op het gebied van energiebeheer, kostenbesparing, administratieve vereenvoudiging en het verwezenlijken van hun duurzaamheidsambities. Bij Energiemissie draait alles om grip op energie.

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies en op maat gemaakte begeleiding, zodat je direct kunt profiteren van de kansen die de erkende maatregelen bieden.

Related Post