Clustervorming

Complexbepaling & Clustering energieaansluitingen

Is het clusteren van energieaansluitingen fiscaal aantrekkelijk?

Veel bedrijven komen in aanmerking om de energiebelasting te clusteren. Dit geldt zeker voor grootverbruikers of wanneer er meerdere locaties/panden worden beheerd. Door het clusteren van energiebelasting kunnen duizenden euro’s per jaar worden bespaard! Het zit namelijk als volgt:

Energieaansluitingen die binnen één WOZ-object liggen, gelden voor de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) als één aansluiting. Echter ook objecten waarvoor geen WOZ-beschikking is afgegeven kunnen onder bepaalde voorwaarden beschouwd worden als onderdelen van één onroerende zaak.

Clustering energiebelasting

Complexbepaling

In de wet Belastingen op milieugrondslag is dit beschreven als de ‘Complexbepaling’. Bij de Complexbepaling wordt voor de gezamenlijke energieaansluitingen slechts éénmaal energiebelasting en ODE betaald waardoor de (degressieve) schijven slechts éénmaal per cluster van aansluitingen wordt doorlopen. Als dit van toepassing is, kan het dus een aanzienlijk financieel voordeel opleveren.

Bij veel gemeenten en organisaties is de complexbepaling of het clusteren van energieaansluitingen niet of onvoldoende bekend of lastig te begrijpen. Hierdoor worden energieaansluitingen vaak afzonderlijk belast met energiebelasting en betaal je mogelijk te veel.

Belastingschijven

Clustering van energieaansluitingen kan dus veel geld besparen. Maar hoe zit dat dan precies met die belastingschijven? Door het clusteren van energieaansluitingen worden alle verbruiken waarover energiebelasting en ODE wordt betaald bij elkaar opgeteld op de afrekening. Hierdoor is de eerste schijf (hoogste tarief) van deze belastingen eerder vol en stroomt het restant van het verbruik al snel door naar de volgende (lagere) belastingschijven. Vaak komen de individuele aansluitingen zelf niet in de volgende belastingschijven, waardoor de aansluiting altijd in het hoogste tarief blijft. Clusteren loont in die gevallen absoluut.

Welk soort en type energieaansluitingen komen in aanmerking voor clustering?

Clustering geldt voor alle aansluitingen die zich binnen één WOZ-object bevinden en door één rechtspersoon worden gebruikt op hetzelfde netvlak. Door de Complexbepaling is clustering ook mogelijk voor aansluitingen waarvoor geen WOZ-beschikkingen zijn afgegeven, maar wel samenhangend zijn in het gebruik en bestemd voor gemeenschappelijk verbruik. Denk hierbij aan het verwerken van afvalwater (rioolgemalen), straatverlichting, verkeersregelinstallaties, bushokjes (abri’s), evenementenkasten en walstroomkasten. Maar dit kan ook gelden voor drinkwaterbedrijven, kabelexploitanten, telefoonnetwerken, exploitanten van vaarwegen en warmtenetwerken. Als je dit niet onderzoekt en regelt is de kans groot dat je geld laat liggen. 

Stel dat wij clustervorming niet hebben toegepast en jaren teveel hebben betaald. Kunnen wij hier nog iets mee? Ja, in het meest gunstige geval kan de belasting worden teruggevraagd tot 5 jaar terug en dat kan aardig wat opleveren. 

Hulp nodig bij terugvorderen van energiebelasting?

Op zoek naar iemand die kan helpen bij het terugvorderen van energiebelasting? Onze specialisten hebben de juiste kennis in huis en wij helpen organisaties uit allerlei sectoren met deze vragen. Neem gerust contact met ons op. Onze specialisten kunnen altijd een QuickScan uitvoeren om te kijken of terugvordering mogelijk en/of rendabel is. 

Goed om te weten is dat er ook een verlaagd tarief geldt voor laadpalen qua energiebelasting. Sinds 2017 geldt dit voor oplaadinstallaties (1 oplaadpunt of meerdere oplaadpunten op een aparte elektriciteitsaansluiting), die uitsluitend gebruikt worden voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit verlaagde tarief houdt in dat over de eerste 10.000 kWh (1e schijf) het tarief gelijk is aan het tarief van de 2e schijf.

Het beoordelen hiervan kunnen wij ook direct meenemen.

Heb je vragen voor onze specialisten?

Neem gerust contact met ons op of start met Energiemissie en ontdek de mogelijke kostenbesparingen!