Clustervorming

Complexbepaling & Clustering energieaansluitingen

Is het clusteren van energieaansluitingen fiscaal aantrekkelijk?

In bepaalde gevallen wel. Het zit namelijk als volgt: Energieaansluitingen die binnen één WOZ-object liggen, gelden voor de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) als één aansluiting. Echter ook objecten waarvoor geen WOZ-beschikking is afgegeven kunnen onder bepaalde voorwaarden beschouwd worden als onderdelen van één onroerende zaak. In de wet Belastingen op milieugrondslag is dit beschreven als de ‘Complexbepaling’. Bij de Complexbepaling wordt voor de gezamenlijke energieaansluitingen slechts éénmaal energiebelasting en ODE betaald waardoor de (degressieve) schijven slechts éénmaal per cluster van aansluitingen wordt doorlopen. Als dit van toepassing is, kan het dus een aanzienlijk financieel voordeel opleveren. Bij veel gemeenten en organisaties is de complexbepaling of het clusteren van energieaansluitingen niet of onvoldoende bekend of lastig te begrijpen. Hierdoor worden energieaansluitingen vaak afzonderlijk belast met energiebelasting en betaal je mogelijk te veel.

 

Clustering energiebelasting

Belastingschijven

Clustering van energieaansluitingen kan dus veel geld besparen. Maar hoe zit dat dan precies met die belastingschijven? Door het clusteren van energieaansluitingen worden alle verbruiken waarover energiebelasting en ODE wordt betaald bij elkaar opgeteld op de afrekening. Hierdoor is de eerste schijf (hoogste tarief) van deze belastingen eerder vol en stroomt het restant van het verbruik al snel door naar de volgende (lagere) belastingschijven. Vaak komen de individuele aansluitingen zelf niet in de volgende belastingschijven, waardoor de aansluiting altijd in het hoogste tarief blijft. Clusteren loont in die gevallen absoluut.

Welk soort en type energieaansluitingen komen in aanmerking voor clustering? 

Clustering geldt voor alle aansluitingen die zich binnen één WOZ-object bevinden en door één rechtspersoon worden gebruikt op hetzelfde netvlak. Door de Complexbepaling is clustering ook mogelijk voor aansluitingen waarvoor geen WOZ-beschikkingen zijn afgegeven, maar wel samenhangend zijn in het gebruik en bestemd voor gemeenschappelijk verbruik. Denk hierbij aan het verwerken van afvalwater (rioolgemalen), straatverlichting, verkeersregelinstallaties, bushokjes (abri’s), evenementenkasten en walstroomkasten. Maar dit kan ook gelden voor drinkwaterbedrijven, kabelexploitanten, telefoonnetwerken, exploitanten van vaarwegen en warmtenetwerken. Als je dit niet onderzoekt en regelt is de kans groot dat je geld laat liggen. 

Stel dat wij clustervorming niet hebben toegepast en jaren teveel hebben betaald. Kunnen wij hier nog iets mee? Ja, in het meest gunstige geval kan de belasting worden teruggevraagd tot 5 jaar terug en dat kan aardig wat opleveren. 

Hulp nodig bij terugvorderen van energiebelasting?

Ben je op zoek naar iemand die hierbij kan helpen en heb je zelf niet de juiste kennis in huis. Energiemissie kan zeker helpen. Neem gerust contact met ons op. Onze specialisten kunnen altijd een QuickScan uitvoeren om te kijken of terugvordering mogelijk en/of rendabel is. 

Is het zo dat er een verlaagd tarief geldt voor laadpalen qua energiebelasting? Dat klopt. Sinds 2017 geldt voor oplaadinstallaties (1 oplaadpunt of meerdere oplaadpunten op een aparte elektriciteitsaansluiting), die uitsluitend gebruikt worden voor het opladen van elektrische voertuigen een verlaagd tarief. Dit verlaagde tarief houdt in dat over de eerste 10.000 kWh (1e schijf) het tarief gelijk is aan het tarief van de 2e schijf. Het beoordelen hiervan kunnen wij ook direct meenemen.

Heb je vragen voor onze specialisten?

Neem gerust contact met ons op of start met Energiemissie en ontdek de mogelijke kostenbesparingen!