Energieprofielanalyse met de sommatiemeter

Energieprofielanalyse met de sommatiemeter

Het energieprofiel van een object wordt bepaald door het objecttype en het specifieke
gebruik. Met de dag/ nachtratio kan je beoordelen of de verhoudingen tussen
energieverbruik binnen en buiten de bedrijfstijden correct zijn overeenkomstig het gebruik.
Als je kijkt naar de volledige werkdag, dan wil je ook graag weten of het energieprofiel
correct is. Starten installaties niet te vroeg, draaien ze niet te lang door, wordt er niet
gelijktijdig verwarmd en gekoeld, etc.