Gecontracteerd vermogen

Gecontracteerd vermogen

Verlagen van gecontracteerd kan geld opleveren. Om te beginnen klopt dit in de meeste gevallen. Wat gecontracteerd transportvermogen of gecontracteerd vermogen is, leggen wij jou op deze pagina uit. 

Wat is gecontracteerd (transport) vermogen (GTV)? 

Bij de netbeheerder is er voor en door jullie organisatie voor de energieaansluitingen een gegarandeerd maximaal te leveren vermogen gecontracteerd. Bij kleinverbruikaansluitingen is dat het technisch vermogen, maar bij grootverbruikaansluitingen werk dat anders. Daarvan wil de netbeheerder graag weten welk vermogen je op enig moment in het jaar nodig denkt te hebben zodat ze deze voor je kunnen reserveren. Bijvoorbeeld bij een kantoorgebouw dat ooit ontwikkeld, gebouwd en in gebruik genomen is. Destijds is berekend wat het benodigd elektrisch vermogen was en de benodigde capaciteit aan gas. Dit is vastgelegd en voor de reservering van dit vermogen wordt maandelijks een vergoeding in rekening gebracht, ongeacht of je dit wel of niet gebruikt. Ga je hier overheen, dan krijg je een boete. Verbruik je significant minder, dan betaal je onnodig teveel. 

Meestal blijft dit onopgemerkt voor jaren zo staan terwijl er wel van alles veranderd is. Misschien wordt het gebouw nu anders gebruikt zoals een andere indeling of er werken minder of juist meer mensen. Of misschien hebben jullie energiebesparende maatregelen genomen waardoor het verbruik anders is geworden. Hoe dan ook, het is heel waarschijnlijk dat het gecontracteerd vermogen niet meer in lijn is met het werkelijk benodigd vermogen. De kans is dan ook groot dat je kunt besparen op de transportdienst die je hebt afgesproken met je netbeheerder. Als een organisatie meerdere grootverbruikenergieaansluitingen heeft kan deze besparing elk jaar aanzienlijk zijn.

 

GTV analyse loont

Het is in beginsel belangrijk dat van het energieaansluitingenbestand een analyse wordt gemaakt. Hierbij vergelijk je over een langere periode het werkelijke afgenomen vermogen met het gecontracteerde vermogen/capaciteit van de elektra- en gasaansluitingen. Op basis van het afgenomen vermogen volgt een suggestielijst (potentieel) voor een ideale waarde van het gecontracteerde vermogen. Dit vermogen wordt vervolgens afgezet tegen de op dat moment gecontracteerde waarde. Zodra deze waarden niet met elkaar overeenkomen komt er verschil qua waarde in beeld, maar ook van de bijbehorende kosten en besparingen. Dit kun je dus berekenen in de businesscase

Bij een GTV analyse hoor je rekening te houden met alle tariefdragers op de factuur. Op die manier kun je ook zien of het mogelijk interessanter is om naar een andere deelmarkt te switchten omdat het goedkoper is. Bijvoorbeeld van MS/LS naar de deelmarkt LS omdat de aansluiting lage volumes kent en een piek heeft die onder de 50 kW blijft.

Zo zagen we recentelijk bij een elektra-aansluiting van één van onze opdrachtgevers dat het maximum verbruik over de laatste 12 maanden (ook voor Corona) niet groter was dan 296 kW, terwijl de GTV was ingesteld op 583 kW. Door de GTV van deze aansluiting te wijzigen naar 320 kW leverde dit alleen al voor deze aansluiting een besparing op van ruim € 3.500,-- per jaar. Kortom, bij energiebeheer is het aan te bevelen om periodiek naar de aansluitcapaciteiten en gecontracteerde vermogens te kijken. Dit kan namelijk besparingen opleveren. Deze besparingen kunnen behoorlijk oplopen. Wij raden je dus aan dit periodiek te (laten) analyseren. 

Kan Energiemissie ons hierbij helpen? Zeker. Onze specialisten hebben veel ervaring met het optimaliseren van het GTV. Soms is een verlaging voordeliger. Maar het kan ook zijn dat we een verhoging voorstellen. Voordat we een wijziging voorstellen rekenen we alles netjes voor je uit in een heldere en overzichtelijke businesscase. De achterliggende periode kun je niet verrekenen omdat de vermogens al die tijd voor jullie gereserveerd zijn geweest. Daarentegen kun je vanaf nu wel besparen omdat het contract is geoptimaliseerd op de situatie. Tot slot is het raadzaam om hier altijd naar te kijken als er grote wijzigingen aan een object worden doorgevoerd. 

Als je dat wilt kunnen wij deze nieuwe waarden voor je doorgeven aan jouw netbeheerder(s). Uiteraard dien je er wel voor te zorgen dat de machtiging hiervoor geschikt is.

Effect Zonnepanelen

Welke invloed hebben zonnepanelen? Zonnepanelen kunnen effect (meestal positief) hebben, net als andere maatregelen zoals bijvoorbeeld een warmtepomp (negatief). Daardoor verandert het energievraagprofiel. Dit is de energiebehoefte die je uit het net haalt en waar je dus een contract op afsluit in de vorm van een transportdienst.

Meer weten over de mogelijkheden van Energiemissie voor jouw bedrijf?

Wij zijn expert op het gebied van energie. Wil jij inzicht en grip op jouw gecontracteerd vermogen of een technische oplossing voor jouw congestie? Start dan vandaag met onze applicatie.