Nuttige links

Nuttige links

Regelmatig krijgen wij vragen als: Is er een wetgeving energie? Voor wie geldt de informatieplicht? Wat houdt de Wet milieubeheer in? Wat is de energiebesparingsplicht? Wij begrijpen dat het soms duizelt qua regeltjes, wetten, verplichtingen, etc. Soms is het voor ons ook lastig waar alles te vinden is als er updates en wijzigingen zijn. Zoals je bij de kennisbank kunt zien houden wij informatie niet voor ons zelf en delen wij graag kennis. Op deze pagina tref je een aantal intro’s van onderwerpen aan die op Internet te vinden zijn met de daarbij behorende URL. 

Wetchecker

Alle ondernemers en organisaties hebben te maken met een energiebesparingsverplichting. Dit is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Met de Wetchecker energiebesparing check je relatief eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor jouw onderneming zijn en hoe je aan deze verplichtingen kunt voldoen. Het uitvoeren van de verplichtingen heeft tot doel dat de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord gerealiseerd worden. 

Starten met wetchecker; wat weet je daarna? Je weet uiteindelijk welke verplichtingen je hebt of waar je aan moet voldoen en hoe je aan die verplichtingen kunt voldoen. Na het beantwoorden van alle vragen weet je binnen 5 minuten op wat je op hoofdlijnen te doen staat. Heb ik informatie nodig van de organisatie bij het invullen van de wetchecker? Ja, om deze goed in te vullen heb je de volgende informatie nodig:

  • Energierekening, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten
  • Financiële jaarrekening
  • Aantal werknemers
  • Gebouwoppervlak van alle gebouwen en het gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie

Succes. 

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/Wetcheckerenergiebesparing/

Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen

Verbruikt jouw onderneming of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (gelijkwaardig)? Dan is jouw onderneming op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit heet de energiebesparingsplicht.

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat je voor jouw onderneming uiterlijk 1 december 2023 conform de Wet milieubeheer-inrichting moest rapporteren welke energiebesparende maatregelen jouw organisatie heeft uitgevoerd. Heb je nog niet gerapporteerd? Controleer of jouw bedrijf een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog aan het RVO.

Wist je dat het hebben van een energiemonitor zoals die van Energiemissie ook een erkende maatregel is. Deze valt onder EBS (Energiebewakingssysteem / EMS (Energiemonitoringssysteem).

Bekijk de introductiefilm van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor een korte uitleg over de informatieplicht energiebesparing. Let op: vanaf 1 juli 2021 heb je voor het inloggen in eLoket eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig en een machtiging RVO-diensten niveau eH 2+.

Wil je meer weten? Kijk dan ook zeker even op de website van RVO via onderstaande link

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen