Tussenmeters

Tussenmeters, voor gedetailleerd inzicht

Wat gebruikt het object of een bepaalde installatie nu echt aan energie?  Voor veel organisaties is dat niet inzichtelijk. Stel,  je hebt een gebouw met laadpalen voor de deur en  zonnepanelen op het dak. Wat is nu het feitelijke verbruik van het gebouw? Het sommetje is op papier snel gemaakt; levering + productie – teruglevering – laadpalen, maar er is alleen een hoofdmeter. De oplossing hiervoor is tussenmeters!

De behoefte is groot en deze vraag komt bijna dagelijks voorbij. In 88% van de wens voor tussenmeters zijn er geen meters nodig waarop afgerekend hoeft te worden. Als er wel afgerekend moet worden op tussenmeters, dan dient dit een zogenaamde MID meter (Measuring Instrument Directive) te zijn. Sinds 1 november 2006 is dit (MID) in de metrologiewet geregeld. 

Ben je op zoek naar tussenmeters om de energiebalans (ISO50001) in beeld te brengen, prestaties van installaties te bepalen of om andere redenen? Dan kunnen wij jou hierbij helpen. Allereerst om de verbruiken te laten zien in onze energiemonitor als de meetwaarden van de tussenmeters binnenkomen. De toegestane maximale resolutie (afwijking in %) bepaalt grotendeels voor welk soort oplossing als tussenmeting gekozen kan worden. 

Zo zal een meting waarbij de éénmalig gemeten spanning als waarde ingevoerd wordt en hierbij alleen de stroom continu gemeten wordt minder nauwkeuriger zijn als de spanning geen constante waarde is. Een meting (met een identiek kwalitatief meetwerk) is nauwkeuriger als zowel de stroom én spanning wordt gemeten Daarentegen kan dit weer minder nauwkeurig zijn als de spanning maar op één punt in de installatie gemeten wordt en de stroom op diverse plekken in een object.