Veelgestelde vragen

Energiemonitoring

Wat is energiemonitoring?

De naam zegt het al, het monitoren van het energieverbruik. Het verzamelen van verbruiksdata van alle soorten energiemeters en deze overzichtelijk en visueel presenteren in een gebruikersomgeving zodat het energieverbruik gevolgd, geanalyseerd en geoptimaliseerd kan worden.

Welke voordelen biedt energiemonitoring voor mijn organisatie?

Energiemonitoring kent vele voordelen. Meten is weten! Energiemonitoring is het startpunt voor effectief energiemanagement waarmee je inzicht krijgt in energieverbruik, kosten voor energie en CO2 uitstoot. Zeker een must voor grootverbruikers en multisites. Energiemonitoring is hét gereedschap om afwijkingen en verspillingen in het energieverbruik en de vermogensvraag op te sporen en te elimineren. En vaak is er voor het realiseren van de eerste besparingen niet eens een investering nodig. Door energiemonitoring kom je er bijvoorbeeld achter dat de klimaatinstallatie een aantal nachten in de week volle kracht doordraait. Dat de buitenverlichting veel te vroeg inschakelt en/of veel te laat uitschakelt. Of dat het gecontracteerde vermogen helemaal niet past bij de werkelijke vermogensvraag. Allemaal verspillingen die je kunt oplossen zonder een dure investeringen. Ook kun je controleren of de besparende maatregelen echt het bedoelde resultaat opleveren.

Voordelen energiemonitoring:

  • Verkrijgen van inzicht in energieverbruik, kosten en CO2 uitstoot
  • Het vergelijken van verschillende locatie in een benchmark
  • Het verkrijgen van grip op de meterpopulatie (vooral voor multisites)
  • In kaart brengen van afwijkingen, verspillingen en besparingspotentieel
  • Het realiseren van effectieve besparingen
  • Het monitoren van het effect van gedane investeringen (bijvoorbeeld zonnepanelen)
  • Het correct kunnen controleren van de energiefacturen
  • Het goed kunnen doorbelasten van het energieverbruik aan onderhuurders
  • Het maken van milieurapportages en het bewaken van bedrijfsdoelstellingen
  • Voldoen aan wet & regelgeving (informatieplicht & EED)


Hoe kom ik aan de meetdata uit mijn energiemeters?

Dat doen wij voor je. Wij hebben datakoppelingen met alle meetbedrijven en netbeheerders in Nederland. Heb je een slimme meters, dan kunnen wij (Energiemissie is als ODA gecertificeerd), met een mandaat de meetdata voor je ophalen en presenteren.

Ik heb geen verstand van energiemonitoring, hoe kan ik het toch gebruiken?

Wij helpen je graag op weg. Bij elke oplevering is een training inbegrepen. Zo maak je een vliegende start en weet je hoe onze software werkt en hoe je besparingen kunt realiseren. Wil je toch liever dat wij met je meekijken? Dan regelen we een energieadviseur die periodiek met je meekijkt.

Hoe spoor ik afwijkingen op in mijn energieverbruik?

Daar zijn meerdere methoden voor. Het opstellen van een weekanalyse wordt veel gebruikt. Daarbij maak je voor alle dagen in de week een energievraagprofiel en leg je die verschillende lijnen over elkaar heen in één grafiek. Eventueel zet je nog de openingstijden van het gebouw erin en zo kun je zien op welke momenten het energieverbruik afwijkt.

Ik heb meerdere panden/objecten, kan ik het energieverbruik onderling met elkaar vergelijken?

Zeker. Op het moment dat een organisatie meerdere panden/objecten heeft is het waardevol om het energieverbruik onderling te vergelijken (benchmark). Dit kun je doen door het absolute energieverbruik met elkaar te vergelijken. Maar je kunt ook zelf een benchmark opzetten. Bijvoorbeeld door het energieverbruik per vierkante meter gebouwoppervlak (BVO) om te rekenen. Je kunt nu ook het energieverbruik van jouw panden benchmarken met vergelijkbare panden uit jouw branche. RVO heeft namelijk voor een groot aantal branches kengetallen energieverbruik beschikbaar gesteld waarmee je kunt vergelijken.

Kan ik in de Energiemonitor ook alarmen instellen?

Alarmen zijn een must. Bijna niemand monitort dagelijks het energieverbruik. In het begin heb je hier nog focus op en realiseer je besparingen. Maar na verloop van tijd is er gewoon minder om te optimaliseren. Dan wil je alleen nog geïnformeerd worden als er afwijkingen zijn. Daarom kun je in de software diverse slimme alarmen instellen. Zoals op het verbruik en op het vermogen, met boven- en onderwaarden. Maar ook binnen en buiten bedrijfstijden kun je verschillende grenswaarden instellen. De alarmen kun je dus helemaal zelf instellen zodat ze jou op het juiste moment informeren dat er wat aan de hand is.

Energiemanagement

Wat is energiemanagement?

Energiemanagement is een breed begrip en wordt ook wel eens energiezorg of energiebeheer genoemd. In essentie betekenen alle drie de begrippen hetzelfde. Op de website van RVO staat de volgende definitie genoemd: Energiemanagement is het op een structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, technische én gedragsmaatrelen om het gebruik van energie te minimaliseren.

Wat is een energiezorgplan?

Een energiezorgplan is een plan waarin je vastlegt hoe je energiemanagement binnen jouw organisatie vormt geeft. Welke doelstellingen jouw organisatie wilt bereiken, welke maatregelen je gaat treffen om ze te behalen en hoe je de resultaten gaat bewaken.

Wat is een kleinverbruikaansluiting?

Alle elektriciteitsaansluitingen met een fysieke capaciteit gelijk aan of kleiner dan 3 x 80 ampère vallen in het segment kleinverbruik. Voor gas geldt dat alle aansluitingen met een doorlaat van maximaal 40 kuub per uur, dus tot en met een G25, behoren tot het kleinverbruik segment. De meetdata van de slimme kleinverbruikaansluitingen kunnen wij als ODA leveren.

Wat is een grootverbruikaansluiting?

Alle elektriciteitsaansluitingen met een fysieke capaciteit groter dan 3 x 80 ampère zijn gekenmerkt als grootverbruikaansluiting. Voor gas geldt dat alle aansluitingen met een doorlaat van meer dan 40 kuub per uur behoren tot het grootverbruik segment. De meetdata van de slimme grootverbruikaansluitingen worden geleverd door het meetbedrijf.

Wat is een A123 aansluiting?

Dit is een aansluiting dat valt onder artikel 1, lid 2 en 3 van de electriciteitswet. Dat wil zeggen: Een technisch kleinverbruikaansluiting die toegepast is in het openbaar vervoer, mijnbouw, telecom kabelnetwerk, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, waterschap en distributie van water en onderdeel is van een groep aansluitingen die gezamenlijk een aansluitcapaciteit kent van tenminste 2MW. De hele groep mag dan in het grootverbruik segment aanbesteed worden voor meetdiensten en voor levering van energie.

Wat is een MLOEA aansluiting?

MLOEA is een afkorting en staat voor: Meerdere energie Leveranciers Op Een Aansluiting. Met een MLOEA aansluiting is het mogelijk om verschillende leveranciers op 1 aansluiting te contracteren. Dat is handig als je bijvoorbeeld één of meerdere laadpalen hebt. Je kunt het verbruik van de laadpalen dan apart bemeten en afrekenen ten opzichte van de rest van de aansluiting. MLOEA is ook toepasbaar voor zonnepanelen en bedrijfsverzamelgebouwen. De verschillende energiestromen kunnen met verschillende energieleveranciers afgerekend worden. Daardoor hoef je geen extra aansluiting meer aan te leggen en dat bespaart dus tijd en geld.

Digitale factuurcontrole

Wat is een energie eFactuur?

Digitaal facturen is de toekomst. De energie eFactuur is dé standaard voor het elektronisch factureren door partijen in de energiesector.

Wat zijn de voordelen van digitale factuurcontrole?

Factuurcontrole of een goede factuurcontrole wordt maar weinig uitgevoerd door afnemers. Dit terwijl er toch veel fouten worden gemaakt door partijen in de energiesector. Door de factuurstromen te digitaliseren kunnen we 100% van de facturen geautomatiseerd controleren. Hierdoor worden fouten snel opgespoord en kunnen deze tijdig teruggelegd worden naar de betreffende leverancier. Ander groot voordeel van het digitaliseren van de factuurstroom is het koppelen van de diverse systemen met elkaar. Zo kan het energiemanagement gekoppeld worden met het financieel systeem van jouw organisatie. Goedgekeurde facturen kunnen automatisch doorgestuurd worden zodat deze vrij gegeven worden voor betaling. Dat proces scheelt veel tijd en dus geld.

Moet ik mijn technische infrastructuur aanpassen om energiefacturen automatisch te kunnen verwerken?

Vaak moet er aan de afnemerskant nog wel het één en ander aangepast worden om energie eFacturen te kunnen ontvangen en verwerken. Facturatie vindt vaak wel al digitaal plaats, maar meestal is er nog geen koppeling met het Peppol Netwerk (voorheen Simpler Invoicing platform) waardoor facturen ingelezen kunnen worden in de boekhouding. Op het moment dat dit wel beschikbaar is zijn alle ingrediënten aanwezig om energiefacturen automatisch te kunnen controleren en verwerken.

Energiebelastingen

Wat is energiebelasting?

De overheid heft energiebelastingen over het energieverbruik. Deze zijn ingedeeld in verschillende schalen, soms ook zones genoemd en worden door de leverancier geïncasseerd en afgedragen. De laagste schaal kent het hoogste tarief, de hoogste schaal kent het laagste tarief. Dit is omgekeerd aan bijvoorbeeld de loonbelasting. Grootverbruikers van energie betalen in verhouding dus minder energiebelasting doordat ze voor een deel van het verbruik in de hogere schalen vallen en dus een lager tarief doorbelast krijgen.

Wat is een heffingskorting?

Elke WOZ object waar mensen kunnen verblijven en dus een ‘verblijfsfunctie’ kent, heeft recht op een korting op de energiebelasting voor elektriciteit. De overheid stelt deze korting jaarlijks vast en de energieleverancier verrekent deze met haar afnemers.

Wat is Opslag Duurzame Energie (ODE)?

Naast energiebelasting heft de overheid een extra opslag over het energieverbruik. De Opslag Duurzame Energie wordt gebruikt om duurzame projecten mee te financieren. Denk daarbij aan het bekostigen van de SDE++ subsidies en het teruggeven van BTW aan particulieren die zonnepanelen aanschaffen. De Opslag Duurzame Energie wordt door de leverancier geïncasseerd en afgedragen

Wat is een complexbepaling?

In sommige gevallen mogen meerdere aansluitingen geclusterd worden in een complex. Het voordeel daarvan is dat aansluitingen niet individueel de belastingschalen doorlopen maar als groep. Als het volume van de groep dan voldoende hoog is, zal deze eerder in schaal 2 of zelfs hoger terecht komen. Hiervoor geldt een lager tarief en levert het een belastingvoordeel op. Let wel, de belastingdienst stelt wel voorwaarden aan een dergelijk complex en controleert deze ook periodiek.

Wat is een gecontracteerd transportvermogen (GTV)?

Het gecontracteerd transportvermogen, ook wel contractcapaciteit genoemd, is een afspraak die een gebruiker van een grootverbruik elektriciteits- of gasaansluiting met zijn netbeheerder maakt. Het betreft het maximaal vermogen dat je op enig moment in het jaar denkt nodig te hebben. De netbeheerder reserveert dit vermogen en zorgt er dus voor dat het beschikbaar is op het moment dat je het nodig hebt. Het gecontracteerd vermogen is onderdeel van de aansluit- en transportdienst die je afsluit met de netbeheerder. Hiervoor betaal je een vast tarief per maand. Check daarom elk jaar of het gecontracteerd vermogen nog wel in lijn is met het werkelijk benodigd vermogen. Je kunt je gecontracteerd vermogen namelijk optimaliseren en dat kan veel geld schelen.