Wet & Regelgeving

Wet & Regelgeving

Weet jij nog waaraan jouw organisatie moet voldoen? Voor veel organisaties is niet duidelijk wat de huidige stand van zaken is op het gebied van energie wet- en regelgeving en waar ze aan moeten voldoen. Wij helpen jouw organisatie hier graag bij. Wil je controleren of jouw organisatie voldoet aan de huidige verplichtingen of wat er nog gedaan moet worden? Of het nu gaat om een bedrijf, instelling of overheidsinstantie, wij weten jou met raad en daad bij te staan. 

Op deze pagina hebben we een paar relevante maatregelen uitgelicht vanuit het Klimaatakkoord. Wij kunnen jou ook een lijst verstrekken waar je actuele informatie qua wet- en regelgeving kunt vinden zodat je zelf aan de slag kan. Let wel altijd goed op wat voor jouw organisatie van toepassing is. Voor iedere branche kan dit anders zijn. Kijk voor meer informatie ook eens op onze pagina ‘Nuttige links

Energiebesparingsplicht Wet milieubeheer

Bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken hebben vanuit de Wet mileubeheer de energiebesparingsplicht. Dit betekent dat deze organisaties verplicht zijn om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. 

Vanaf 1 juli 2019 geldt ook de informatieplicht energiebesparing. Bovengenoemde ondernemingen moeten uiterlijk 1 december 2023 conform de Wet milieubeheer-inrichting rapporteren welke energiebesparende maatregelen de organisatie heeft uitgevoerd.

Check onze blog "Informatieplicht Energiebesparing - alles wat je moet weten" voor wie de informatieplicht is en wat er in de rapportage moet staan.

Of lees meer over de Energiebesparingsplicht op de website van RVO.

Europese Energie-Efficiency Richtlijn – EED

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Deze richtlijn heeft de doelstelling om in 2020 20% minder energie te verbruiken binnen Europa. 

Sinds juli 2015 zijn ondernemingen met 250 fte of meer of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, verplicht tot het uitvoeren van EED energie-audits. Het doel hiervan is om deze organisaties bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De audit geeft daarom een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming en inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan.

Lees meer over de Europese Energie-Efficiency Richtlijn op de website van RVO.

Convenant Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie (MJA3/MEE)

Bijna 1.000 bedrijven uit 40 sectoren werken aan energiebesparing en CO₂ reductie voor 2020. Dit doen zij in het kader van het convenant Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie (MJA3/MEE) en het Energieakkoord. Deelnemers aan de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie hebben de ambitie om hun energiehuishouding te verduurzamen. Voor de MJA3 geldt een besparingsverplichting van 2% per jaar. Deelnemers worden hierbij ondersteund door de brancheorganisatie en RVO. 

Verplichtingen zijn o.a.: 

  • Het opstellen van een energie-efficiëntieplan (EEP). Dit plan geeft inzicht in de energetische situatie en de besparingsopties van een bedrijf. 
  • MJA3-deelnemers moeten beschikken over een energiemanagementsysteem (EMS).
  • Deelnemers zijn verplicht elk jaar hun monitoringgegevens naar RVO te sturen

Lees meer over de Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie op de website van RVO.

Als gebruiker van onze Energiemonitor weet je alles van de energieverbruiken, de aansluitingen, de objecten, etc. Samen met jou nemen wij de organisatie door waarbij we bekijken wat er geregeld is en of dit nog actueel is. Tenslotte doen wij een check op de meest actuele wet- en regelgeving. Je krijgt inzage of jouw organisatie voldoet aan de huidige wetgeving en wat er eventueel nog gedaan moet worden om hieraan te voldoen. Daarna kun je de keuze maken of jullie het zelf oppakken, of wij het samen doen of dat wij het voor jullie uit handen nemen. Wil je vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.