Omvormerdata van zonnepanelen

Inzicht in omvormerdata van je zonnepanelen met Energiemissie

Omvormerdata van zonnepanelen

Steeds meer gebouwen of objecten worden voorzien van zonnepanelen en dat is een duurzame en mooie ontwikkeling. Lokaal opgewekte energie kan direct worden verbruikt door het object zelf. Als er op bepaalde momenten (zoals bijvoorbeeld in het weekend) meer energie geproduceerd wordt dan er nodig is in het object, dan zal de energiehoofdmeter van het object ‘teruglevering’ registreren.

Opbrengst van jouw zonnepanelen monitoren 

Natuurlijk wil je weten hoeveel energie de zonnepanelen hebben opgewekt/geproduceerd. Heb je dat inzicht niet, dan is het lastig of zelfs onmogelijk om het energieprofiel van een object inzichtelijk te maken. De brutoproductie vanuit de zonnepanelen ‘vertroebelt’ namelijk de getallen van de hoofdmeter omdat er een extra voeding (zonnepanelen) is bijgekomen. Het verschil tussen de geproduceerde energie van de zonnepanelen en de teruglevering van energie via de hoofdmeter is namelijk verbruikt door het object (brutoproductie – verbruik = overschot = teruglevering aan het net).

Je wilt dus inzicht in het daadwerkelijke verbruik van jouw object

Wat wordt er effectief verbruikt door of binnen het object, ofwel het functioneel verbruik (energievraagprofiel) van het object? Hiervoor is het ook relevant om te weten wat er lokaal geproduceerd wordt. Er kan al data van wat er is teruggeleverd worden binnengehaald van de hoofdmeter. Maar wat is er geconsumeerd door het object vanuit de energieproductie? Dus welke geproduceerde energie is niet teruggeleverd en door het object zelf verbruikt? En hoe kom je aan meetdata over de energieproductie?

 

 

Omvormer

Welnu, voor gesubsidieerde zonnepaneelprojecten geldt de verplichting dat deze uitgevoerd moeten zijn met een bruto-productiemeter (BPM). Niet gesubsidieerde projecten hebben deze verplichting niet. De geregistreerde productiewaarden op de BPM worden gebruikt voor de te verstrekken subsidie, maar kunnen ook worden gebruikt in de Energiemonitor.

 

Related Post