Samenwerking vereist voor goede energiemonitoring

Energiebeheer, energiemonitoring en validatie van de digitale energie eFactuur. Organisaties met veel energieaansluitingen maken hier dankbaar gebruik van én met serieuze resultaten.

Heeft jouw organisatie veel energieaansluitingen? Dan is het efficiënt om alles met betrekking tot de energieaansluitingen in één systeem te managen en te beheren. Doeltreffende analyses, inzicht op teruglevering en verbruiken, gecontracteerd vermogen optimaliseren en digitale factuurcontrole. Nederlandse overheden en bedrijven gaan nu echt voor een compleet energiemanagement- en energiebeheer- en factuurvalidatiesysteem. Maar is iedereen hier klaar voor? 

Wie zijn de belangrijkste partijen om energiebeheer met een EMS / EBS goed mogelijk te maken?

Natuurlijk een partij die de EMS / EBS software levert. Energiemissie staat in de top 3, maar er zijn ook andere leveranciers. Er is dus keus genoeg. Daarnaast zijn een ODA-dienstverlener (voor kleinverbruik meetdata), het meetbedrijf, netwerkbedrijf en de energieleverancier belangrijk in deze samenwerking. Innovaties zoals energiemonitoring vragen om hedendaagse, flexibele oplossingen en coöperatieve samenwerkingen met de dienstverleners. Dat levert in deze traditionele markt nog wel eens wat frustraties op.

Een goede samenwerking is essentieel

Jouw organisatie heeft de keuze gemaakt, of is via wetgeving verplicht, om energiebeheer / energiemanagement (EBS / EMS) in te richten. Dit betekent dat je nauwer samenwerkt met een aantal partners om complete en juiste informatie te hebben en analyses te kunnen maken. Een goede samenwerking met energieleveranciers (factuurcontrole), netwerkbedrijven, meetbedrijven, een ODA en een leverancier voor energiemonitoringsoftware is voorwaardelijk voor goed energiebeheer.

Related Post