WEii - Werkelijke Energie Intensiteit Indicator

WEii | waarom is Paris Proof voor bedrijven belangrijk?

WEii - Werkelijke Energie Intensiteit Indicator

De WEii indicator staat voor Werkelijke Energie Intensiteit Indicator. Dit is een manier om te meten hoe goed een gebouw omgaat met energie. Als de WEii laag is, betekent dit dat het gebouw zuinig is met energie. Het vernieuwde energie management systeem (EMS) van Energiemissie heeft een integratie met de WEii. Hierdoor kun je snel en eenvoudig zien hoe ver een gebouw is op weg naar het ‘Paris Proof’ doel. Moet je ook voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs en weet je niet waar je moet beginnen? In dit artikel kijken we hoe de WEii je daarbij kan helpen en wat de WEii betekent voor Paris Proof.

Razendsnel de WEii-waarde berekenen?

Door het werkelijke energiegebruik inzichtelijk te maken, is het beter mogelijk om bij te sturen. Energiebesparende maatregelen zijn dan ook direct terug te zien. In de WEii zie je een thermometer. Als het werkelijke gebruik terugloopt gaat de meter omlaag.

Hoe efficiënt is het om dit in één tool overzichtelijk te hebben? Naast je energieverbruik en de analyses die je kunt maken zie je in de vernieuwde portal van Energiemissie ook de WEii-waarde. De WEii van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten energiegebruik en het gebruiksoppervlakte van het gebouw. Omdat je deze gegevens al in de applicatie hebt ingevoerd, berekenen wij razendsnel de WEii-waarde voor jouw gebouw(en) uit.

WEii Werkelijke Energie Intensiteits Indicator

Dit wil je weten over de WEii

Ben je bezig met het besparen van energie voor jullie gebouw(en)? En mis je inzicht of jouw gebouw klaar is voor de toekomst? Dan wil je zeker gebruik maken van de WEii-indicator. Het gebruik van de Werkelijke Energie Intensiteit Indicator (WEii) biedt verschillende voordelen. Je krijgt in één oogopslag een zinvol beeld van de energieprestatie van je gebouw. 

1. Duurzaamheid – WEii helpt bij het meten van het energieverbruik van gebouwen. Door dit te verbeteren dragen jullie bij aan een duurzamere leefomgeving. 
2. Kostenefficiëntie – Een lage WEii-waarde geeft aan dat een gebouw of systeem efficiënter met energie omgaat. Optimalisaties in het energieverbruik hebben direct effect op de rekening.
3. Milieuvriendelijkheid – Door energiezuiniger te zijn, verminder je de uitstoot van CO₂ en andere schadelijke stoffen die bijdragen aan klimaatverandering en luchtvervuiling.
4. Wet- en regelgeving – Door de WEii-score te verbeteren ben je op weg om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen (minimaal 55% minder CO₂ uitstoot in 2030).
5. Bewustwording – Het meten van de WEii-waarde moedigt bewustwording en verantwoordelijkheid aan met betrekking tot energiegebruik. Het kan gebruikers en organisaties aanmoedigen om energiebesparende maatregelen te nemen.

Kortom, de WEii-calculator is een waardevol instrument voor het meten, evalueren en verbeteren van het werkelijke energiegebruik van gebouwen.

Wat betekent WEii voor Paris Proof?

Paris Proof is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat iets voldoet aan de doelen van het Akkoord van Parijs. Het Akkoord van Parijs is een afspraak tussen alle EU-lidstaten. Ze hebben met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 55% minder CO₂ moet uitstoten. Het doel is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius.

Als iets “Paris Proof” is, betekent dit dat het in lijn is met de inspanningen om dit doel te halen. Het kan bijvoorbeeld verwijzen naar een gebouw dat weinig energie verbruikt en weinig CO₂ uitstoot.

Nederland moet dus volledig overstappen op duurzame energie. Gebouwen moeten flink energie besparen en zelf energie opwekken. Voor bestaande gebouwen is er 2/3 energiebesparing nodig. En dan gaat het om de werkelijke energiegebruik en niet de theoretische energiegebruik waar normen nu op gebaseerd zijn. Het is daarom in eerste plaats van belang dat je daarvoor het werkelijke energiegebruik van jouw gebouw gaat berekenen. Om dit inzichtelijk en vergelijkbaar te maken kun je de WEii-meter gebruiken in onze energiemonitor. Dit is dé meetlat om te zien hoe je er echt voor staat.

Goed energiebeheer begint bij inzicht

Door de Werkelijke Energie Intensiteit (WEii) van objecten te verbeteren, dragen jullie bij aan het verminderen van de ecologische impact van gebouwen. Verder krijg je een beter beeld van hoe ver jouw pand verwijderd is van het behalen van de Parijse klimaatdoelstellingen of zelfs een energieneutraal gebouw.

Met andere woorden, WEii helpt jouw organisatie om inzicht te geven hoe efficiënt jullie gebouwen zijn qua energieverbruik. Dit draagt bij aan het werken aan ‘Paris Proof’, wat betekent dat ze voldoen aan de doelen en normen van het Akkoord van Parijs voor een duurzamere en klimaatvriendelijkere toekomst. Daar doe jij ook aan mee, toch?

Door te starten met het monitoren van het energieverbruik (met een energie monitoring systeem) heb je goed inzicht wanneer energieverbruik plaatsvindt, hoeveel en waar besparingspotentieel aanwezig is.

In een oogopslag zien hoe je ervoor staat

Wil je ook starten met energiebeheer? Zien hoe ver je op weg bent naar Paris Proof? Of weten waar je staat in de WEii? Wij leveren organisaties de tools om het energieverbruik te monitoren. Met onze software heb je een EBS systeem als onderdeel van ons energie management systeem (EMS). Hiermee kan je eenvoudig het energieverbruik meten in jouw gebouwen, zoals de klimaatinstallatie en deze inzichtelijk maken en waar nodig bijsturen.

Krijg inzicht, signaleer energiebesparing en blijf in control.

Related Post